test PAPP-A

Test PAPP-A nieinwazyjne badanie prenatalne

Test PAPP-A wykonywany jest pomiędzy 11-13-tym tygodniem ciąży i jest on nieinwazyjnym badaniem prenatalnym. Z uwagi na to, że 70-80% dzieci z trisomią jest urodzonych przez młode i zdrowe kobiety, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje test PAPP-A jako badanie skriningowe dla wszystkich kobiet ciężarnych bez względu na wiek.

Test PAPP-A składa się z markerów biochemicznych czyli określenia stężenia białka PAPP-A i hormonu beta HCG w surowicy krwi oraz markera ultrasonograficznego czyli badania przezierności karku NT. Jest to badanie prenatalne, które z dokładnością 90% wykrywa aneuploidie chromosomów 13,18, 21. Stopień występowania ryzyka aberracji chromosomalnych można określić dzięki odpowiednim programom komputerowym np.; program Arista. Nieprawidłowe wyniki testu PAPP-A są wskazaniem do inwazyjnego badania prenatalnego. Lekarze, którzy wykonują test PAPP-A powinni posiadać aktualne certyfikaty Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Fetal Medicine Foundation.

Dodanie do powyżej wspomnianych markerów biochemicznych i ultrasonograficznych dodatkowych markerów ultrasonograficznych takich jak przepływ w przewodzie żylnym czy skostnienie kości nosowej powoduje zwiększenie swoistości testu. Fizjologicznie poziom białka PAPP-A w surowicy wzrasta i jest to najlepiej widoczne pomiędzy 10 i 14 tygodniem ciąży. Niski poziom białka PAPP-A w tym okresie może wskazywać na występowanie u płodu trisomii. W tym samym czasie beta HCG ulega obniżeniu w surowicy ciężarnej kobiety.

Nie można jednak na podstawie tylko tych dwóch markerów wyciągać wnioski dotyczące występowania aneuploidii, ponieważ ciężarna kobieta może mieć cukrzycę, nadwagę, palić papierosy co wpływać może na ostateczny wynik. Dlatego też tak potrzebny do przeprowadzenia właściwie testu PAPPA jest odpowiedni program komputerowy. Nieprawidłowy wynik testu PAPPA jest wskazaniem do wykonania inwazyjnego badania prenatalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>