pregnancy-214523_1280_2

Wrodzony przerost nadnerczy

Dzięki nieinwazyjnemu badaniu prenatalnemu polegającemu na badaniu DNA płodowego z krwi matki można zdiagnozować wrodzony przerost nadnerczy u płodu. Badaniu temu mogą być poddane kobiety w ciąży z rodzin, w których występuje ta autosomalnie recesywnie dziedzicząca się choroba. Bardzo istotne jest, że wrodzony przerost nadnerczy u płodu można diagnozować przed 9 tygodniem ciąży. Dotąd diagnozę można było postawić około 14 tygodnia ciąży w wyniku wykonania amniopunkcji lub biopsji kosmówki. Wcześniejsza diagnoza daje możliwość wdrożenia leczenia prenatalnego znacznie wcześniej. Leczone są jedynie dziewczynki, ale wcześniejsze podjęcie leczenia daje znacząco lepsze rezultaty.

syringe-417786_1920_2

Szczepienie przeciwko grypie przyszłej mamy

Centers of Disease Control and Prevention zaleca wszystkim kobietom , które planują ciążę lub są już w ciąży szczepienie przeciwko grypie. Dzieci, które urodziły matki zaszczepione w trakcie ciąży rzadziej chorują na przewlekłą astmę, cukrzycę, choroby serca. Przebadano tysiące kobiet w ciąży w Stanach Zjednoczonych, które zostały zaszczepione przeciwko grypie. Okazało się, że kobiety te rodziły rzadziej dzieci z wadami, rzadsze były także porody przedwczesne w porównaniu do kobiet, które rodziły dzieci nie będąc zaszczepione. Osoby mające kontakt z kobietą w ciąży także powinny poddawać się szczepieniom przeciwko grypie.

pregnancy-317111_1920

Nieinwazyjny test, który pomógłby przewidzieć przedwczesny poród

Dzieci urodzone przedwcześnie to znaczy przed 37 tygodniem ciąży, są obarczone między innymi ryzykiem wystąpienia chorób naczyniowo-sercowych, zahamowania wzrostu, przyspieszonego przyrostu wagi.
Obecnie na świecie notuje się wzrost ilości przedwczesnych porodów. W Polsce ilość porodów przedwczesnych wynosi ok. 8%, w USA ok. 12 % ,w Szwecji ok 4% a w krajach Afrykańskich dochodzi do 60%. Oblicza się, że w krajach rozwiniętych w ciągu ostatnich 10 lat ilość porodów przedwczesnych wzrosła o ok. 19 %. W celu znalezienia biomarkerów, które byłyby użyteczne w przewidywaniu wystąpienia porodu przedwczesnego lub zatrzymania wzrostu płodu, naukowcy przebadali matki i dzieci na Krecie. Badano metabolity w moczu kobiet i dzieci. W pierwszym trymestrze ciąży mogą być zaburzone szlaki metaboliczne i to zaburzenie powoduje w przyszłości przedwczesny poród albo zatrzymanie wzrostu płodu. Badając biomarkery w moczu matki można byłoby przewidzieć jak będzie rozwijał się płód i w przyszłości dziecko. Celem tych działań byłoby znalezienie sposobu leczenia tych zaburzeń.
Badanie biomarkerów przedwczesnego porodu stałoby się kolejnym nieinwazyjnym badaniem prenatalnym.

recent-406322_1920_1

Poród naturalny a poród przez cesarskie cięcie

U dzieci urodzonych w wyniku cięcia cesarskiego w jelitach znajduje się inna flora bakteryjna aniżeli u dzieci urodzonych w naturalny sposób. Dzieci rodzone w naturalny sposób nabywają w trakcie porodu bakterie od matki. Niemowlaki urodzone w wyniku cięcia cesarskiego mają także nieprawidłową odpowiedź immunologiczną i związane jest to z wystąpieniem w przyszłości cukrzycy typu 1, alergii, celiakii lub astmy. Obecnie oblicza się , że ryzyko wystąpienia alergii u tych dzieci jest pięciokrotnie wyższe aniżeli u dzieci urodzonych w sposób naturalny.

dining-223668_1920

Zdrowa dieta może zmniejszyć ryzyko wystąpienia porodu przedwczesnego

Po raz pierwszy badacze Norwegian Institute of Public Health statystycznie przedstawili jaki wpływ ma zdrowa dieta kobiety w ciąży na zmniejszenie ryzyka wystąpienia porodu przedwczesnego. Porodem przedwczesnym nazywamy poród, który występuje przed końcem 37 tygodnia ciąży. Obecnie uważa się ,że jest to główny problem w opiece nad kobietą w ciąży. Badacze udowodnili, że spożywanie niezdrowego pożywienia w trakcie ciąży zwiększa ryzyko wystąpienia porodu przedwczesnego o 15%. Można łatwo wysnuć wniosek, że wprowadzenie rekomendacji żywieniowych dla ciężarnych i oświata zdrowotna mogą wpłynąć na zmniejszenie ilości urodzonych wcześniaków.

woman-358779_1920_2

Późniejsze macierzyństwo obarczone jest ryzykiem

Wiadomym jest, że odkładane na później macierzyństwo może być później obarczone komplikacjami. Ważne jest aby móc przewidzieć jakich komplikacji w takiej sytuacji możemy się spodziewać. Badaniu w Norwegii poddano 169 583 kobiet w ciąży o niskim ryzyku, będących pierwszy raz w ciąży. Badanie miało ukazać związek pomiędzy wiekiem matki i potrzebą nagłego wykonania cięcia cesarskiego lub w czasie porodu drogami naturalnymi użycia np.;kleszczy. Kobiety w wieku powyżej 40 lat wymagały w 22,4% wykonania nagłego cięcia cesarskiego, natomiast kobiety w wieku 20-24 lata tylko w 8,4%. Trzeba pamiętać, że to badanie dotyczyło tylko zdrowych kobiet, nieobarczonych takimi schorzeniami jak cukrzyca czy nadciśnienie. Jednym z głównych powodów wykonania cięcia cesarskiego była dystocja. Dystocja szyjkowa jest zaburzeniem rozwierania się szyjki macicy w czasie porodu.

plate-178694_1920

Seafood nie zawsze zdrowy dla płodu.

Seafood nie zawsze zdrowy dla płodu.

Bardzo często ryby nazywane są bardzo dobrym pożywieniem dla mózgu szczególnie dlatego, że zawierają duże ilości kwasów omega 3. Niestety z powodu zanieczyszczenia środowiska ryby mogą także zawierać metale ciężkie np.; rtęć. Z tego też powodu FDA /Food and Drug Administration/ wymaga obecnie aby dostarczający na rynek amerykański ryby informowali na etykietkach ile rtęci zawiera dana ryba. Wiemy, że jedną z ryb , która zawiera duże ilości rtęci jest tuńczyk. Przez długi czas seafood był polecany dla kobiet w ciąży ze względu na na posiadane białka i kwasy tłuszczowe , które pozytywnie wpływają na rozwój płodu. Obecnie są opinie, że nie tylko kobiety w ciąży , ale również kobiety w wieku prokreacyjnym planujące posiadanie potomstwa także powinny zwracać uwagę jakie ryby spożywają. Seafood o niskiej zawartości rtęci są nadal zalecane zarówno dla kobiet w ciąży. Przeprowadzono badanie u sześciomiesięcznych dzieci, których mamy w ciąży spożywały seafood. Dzieci kobiet, których zawartość rtęci we włosach był wysoki, przejawiały gorszą pamięć wzrokową aniżeli dzieci matek z niską zawartością rtęci we włosach. Są szczęśliwie ryby z niską zawartością rtęci , które nie są przeciwskazane dla kobiet w ciąży i ich białko i kwasy tłuszczowe mają pozytywny wpływ na rozwój mózgu płodu. Do takich ryb należy dorsz, łosoś, sardynki a także krewetki i ostrygi.

laboratory-313867_1920 (2)

Harmony Test

NHS planuje wprowadzenie Harmony Test dla wszystkich ciężarnych w Wielkiej Brytanii

Obecnie NHS w Wielkiej Brytanii refunduje test PAPPA czyli badanie we krwi wolnej jednostki beta HCG i białka A oraz wykonanie usg płodu pomiędzy 11 a 13 tygodniem ciąży + 6 dni. W badaniu USG oceniana jest przezierność karkowa.
NHS czyli odpowiednik polskiego NFZ planuje refundacje badania DNA płodowego dla wszystkich kobiet w ciąży w Wielkiej Brytanii, które będą wymagały tego typu diagnostyki. W październiku 2013 roku rozpoczęto w Harris Birthright Centre for Fetal Medicine badanie dla 25 tys. kobiet w ciąży, polegające najpierw na wykonaniu testu PAPPA i w zależności od wyniku wykonanie Harmony Test. Przypuszczalnie dzięki tak prowadzonej diagnostyce ilość wykrywanych Zespołów Downa ulegnie zwiększeniu a ilość wyników fałszywie dodatnich ulegnie zmniejszeniu. Profesor Kypros Nicolaides, wybitny specjalista medycyny prenatalnej, jest zdania, że badanie DNA płodowego powinno być dostępne dla każdej kobiety w ciąży. W Polsce wykonanie Harmony Test kosztuje około 2600 zł. Badania DNA płodowego wykonywane są jedynie w placówkach prywatnych.

tablets-193666_1920

Homeopatia

Co raz mniej wierzymy w homeopatie
Bardzo znacznie spadła sprzedaż leków homeopatycznych w Polsce w ostatnim czasie. W 2013 roku w Polsce kupiono leki homeopatyczne za 100 mln. złotych, wcześniej sprzedaże sięgały 200 min. złotych. Przeciwko homeopatii opowiedziała się Naczelna Izba Lekarska uznając, że jeżeli nie ma dowodów medycznych na działanie homeopatii to nie powinno się jej stosować. Homeopatia szczególnie popularna jest we Francji, gdzie jest szeroko stosowana w pediatrii i chorobach onkologicznych do stymulowania układu odpornościowego. Większość lekarzy jednak uważa, że leki homeopatyczne mają wartość placebo. Dodatkowo złej sławy homeopatii dodały próby leczenia chorób nowotworowych tymi środkami.

drgawki-u-dzieci-new

Drgawki u dzieci szczepionych niezgodnie z kalendarzem szczepień

Drgawki u dzieci szczepionych niezgodnie z kalendarzem szczepień.

Wiemy , że na świecie działa wiele ruchów antyszczepionkowych, które podważają sens szczepienia dzieci albo zachęcają rodziców do odkładania szczepienia na później.

Istnieją kalendarze szczepień dzieci i najbezpieczniej się do nich stosować chyba , że lekarz z uzasadnionych powodów zaleci zaszczepienie dziecka w innym terminie. Niekiedy unikanie szczepienia dzieci wynika z braku wiedzy rodziców o grożących chorobach albo uzyskanie mylnych informacji na temat szczepień. Przykładem mogą być szczepienia przeciwko meningokokom. Niestety nie są one refundowane w Polsce i nie znajdują się one w obowiązkowym kalendarzu szczepień. Zazwyczaj wzrasta ilość szczepionych dzieci przeciwko meningokokom, kiedy media informują o wystąpieniu np.; zapalenia opon meningokowego.

Naukowcy z Institute for Health Research i Keiser Permanente Colorado przeprowadzili badanie, które objęło 323 tys. dzieci szczepionych w latach 2004 – 2008. Celem badania było sprawdzenie zależności pomiędzy czasem podania pierwszego szczepienia przeciwko odrze, śwince, różyczce lub śwince, różyczce i ospie wietrznej a wystąpieniem powikłań u dzieci w postaci drgawek gorączkowych. Ryzyko wystąpienia drgawek u dzieci zaszczepionych niezgodnie z kalendarzem szczepień znamiennie rośnie. U dzieci szczepionych do pierwszego roku życia nie zaobserwowano związku związku pomiędzy okresem szczepienia a częstością występowania powikłania jakim są drgawki gorączkowe. Jeśli dziecko było szczepione pomiędzy 16 a 23 miesiącem życia ryzyko wystąpienia drgawek rosło 2,5-krotnie.

Teorie, które mówiły, że bezpieczniej szczepić dzieci później, okazały się nieprawdziwe.